Innhold - Forord - Sammendrag og tilrådinger (2021)