Type: 
Artikkel
Publikasjonsår: 
2008
Kategori: 
Statistikk
Forfatter(e): 
Paul Inge Severeide