Rapporten Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller inneholder kommentert samisk statistikk om ulike tema. Publikasjonen utgis årlig og er relevant for alle som har behov for kunnskap om samiske forhold. Via menypunktet Publikasjoner finnes alle utgaver og enkeltartikler som er publisert hittil.

Samiske tall forteller sammenstilles av Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppa oppnevnes for fire år av gangen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Sametinget i fellesskap (se KMD for mer informasjon om bakgrunn og formål). 

Analysegruppas sekretariat driftes av Sámi allaskuvla / Samisk høgskole. Koordinator er Torunn Pettersen. Spørsmål, kommentarer og innspill om samisk statistikk kan sendes til torunnp@samas.no.