Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller lea jahkásaš almmuheapmi mas sámi statistihkka kommenterejuvvo iešguđet fágasurggiin. Álmmuheapmi lea okta hárvenaš almmuheapmi mii viidát ja dárkilit ovdanbuktá iešguđet lágan fágasurggiid birra, ja lea earenoamáš áššáiguoskevaš sidjiide geain lea dárbu oahppat dahje diehtit sámi dilálašvuođaid birra. Olgeš bealde sáhttá gávdnat makkár artihkkalat leat dán rádjái almmuhuvvon.

Lea Sámi statistihka fágalaš analysajoavku mii redigere Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller. Analysajoavku nammaduvvo gieldda- ja ođasmahttindepartemeanttas searválaga Sámedikkiin njealji jahkái hávális.

Analysajoavkku jođiha Snefrid Møllersen, Finnmárkku Dearvvašvuođa. Eará miellahtut leat Torkel Rasmussen, Sámi allaskuvla, Iulie Aslaksen, Statistihkalaš Guovddášdoaimmahat, Per Tovmo, NTNU, ja Mikkel Berg-Nordli, NIBR, OsloMet.

Torunn Pettersen lea analysajoavkku koordináhtor. Gažaldagaid, kommentáraid ja cealkámušaid sámi statistihka birra sáhttá sáddet e-boasta bokte dasa: torunnp@samas.no.