Samiske tall forteller 13 - 2020

Author(s): 
Snefrid Møllersen
Iulie Aslaksen
Lene Antonsen
Trond Trosterud
Kevin Johansen
Anders Sønstebø
Publication year: 
2020
Type: 
Full report