Samiske tall forteller 13 - 2020

Forfatter(e): 
Snefrid Møllersen
Iulie Aslaksen
Lene Antonsen
Trond Trosterud
Kevin Johansen
Anders Sønstebø
Publikasjonsår: 
2020
Type: 
Full rapport