Datagrunnlaget – begrensninger og muligheter

Tjaelijh: 
Paul Inge Severeide
Kategorije: 
Statistihke
Bæjhkoehtimmiejaepie: 
2008
Såarhte: 
Artihkele