Helse i samisk befolkning – en kunnskapsoppsummering av publiserte resultater fra befolkningsundersøkelser i Norge

Author(s): 
Magritt Brustad
Category: 
Health, social
Publication year: 
2009
Type: 
Article