Helse i samisk befolkning – en kunnskapsoppsummering av publiserte resultater fra befolkningsundersøkelser i Norge

Tjálle: 
Magritt Brustad
Kategorija: 
Varresvuohta, sosiálla
Almodimjahke: 
2009
Sládja: 
Artihkal