Helse i samisk befolkning – en kunnskapsoppsummering av publiserte resultater fra befolkningsundersøkelser i Norge

Tjaelijh: 
Magritt Brustad
Kategorije: 
Healsoe, sosijaale
Bæjhkoehtimmiejaepie: 
2009
Såarhte: 
Artihkele