Helse i samisk befolkning – en kunnskapsoppsummering av publiserte resultater fra befolkningsundersøkelser i Norge

Forfatter(e): 
Magritt Brustad
Kategori: 
Helse, sosial
Publikasjonsår: 
2009
Type: 
Artikkel