Helse i samisk befolkning – en kunnskapsoppsummering av publiserte resultater fra befolkningsundersøkelser i Norge

Čállit: 
Magritt Brustad
Kategoriija: 
Dearvvašvuohta, sosiála
Almmuhanjahki: 
2009
Šládja: 
Artihkal